Organizacje partnerskie:
Partner organisation logos
Program finansowany dotacją edukacyjną od firmy RB Pharmaceuticals Ltd, spółka zależna Indivior PLC

Farmakologiczne zapobieganie nawrotom (naltrekson)

Relapse prevention

Co
Pigułka uwalnia do krwiobiegu naltrekson blokujący receptory opioidowe, co sprawia, że heroina/opioidy nie wywierają na Ciebie wpływu. Naltrekson jest najczęściej stosowany w leczeniu uzależnienia alkoholowego, lecz niektórzy lekarze mogą go przepisać.

Kto
Osoby, którym zależy na trwałej abstynencji oraz które chcą uniknąć zażywania opioidów podczas leczenia.

Zalety

 • Dodatkowa pomoc w trzymaniu się z dala od narkotyków.
 • Eliminuje uczucie satysfakcji (stan upojenia narkotycznego) w przypadku zażycia heroiny/opioidów.

Wady

 • Objawy odstawienia, na które nic nie można poradzić oraz, w niektórych przypadkach, głód narkotykowy.
 • SKwestia bezpieczeństwa.
 • Brak możliwości stosowania w razie potrzeby przeciwbólowych leków opioidowych.

Przyjmowanie naltreksonu
Naltrekson jest dostępny w postaci doustnych tabletek 50 mg i zwykle jest przyjmowany raz dziennie, lecz może być również dzielony na dwie dawki po 25 mg każda lub przyjmowany trzy razy w tygodniu (100 mg, 100 mg i 150 mg).

Trzymanie się z dala od narkotyków
Zapobieganie nawrotom to więcej, niż tylko przyjmowanie leków. Poza wsparciem psychosocjalnym/doradztwem dostępnych jest wiele opcji ułatwiających powstrzymanie się od zażywania narkotyków.

 • Należy wyeliminować bodźce prowadzące do nawrotu głodu narkotykowego: przestać widywać się ze znajomymi zażywającymi narkotyki, omijać miejsca dotychczasowego zażywania narkotyków, pozbyć się całego osprzętu związanego z zażywaniem narkotyków.
 • Spróbuj stworzyć listę osób, miejsc i przedmiotów związanych z niegdysiejszym zażywaniem przez Ciebie narkotyków. Następnie zastanów się, jak możesz ich unikać.
 • Zastanów się nad usunięciem numerów swoich dilerów lub znajomych zażywających narkotyki z pamięci telefonu lub nawet nad zmianą numeru telefonu, aby uniknąć kontaktu z nimi.
Każda z tych czynności to dobry początek.

Więcej informacji
Naltrekson jest zwykle stosowany jako następny etap po detoksykacji, pomagający uniknąć powrotu do nałogu. Ponieważ leczenie z użyciem antagonistów opioidów polega na blokowaniu receptorów opioidowych, dzięki czemu nie mogą one uzyskać do nich dostępu i zażywanie narkotyków nie przynosi efektów. Ponieważ jednak receptory nie są aktywowane, nadal może występować głód narkotykowy. Zdarzają się przypadki przedawkowania i śmierci na skutek przeładowania organizmu opioidami, gdy osoby uzależnione starają się pozbyć głodu i/lub pokonać blokadę naltreksonową.

Naltrekson jest czasem stosowany w połączeniu z silnymi lekami uspokajającymi, aby wymusić szybkie odstawienie narkotyków. Prowadzi to jednak do poważnych działań niepożądanych, takich jak wymioty, biegunka i urojenia oraz nie jest uważane za bezpieczne.

Czy występują działania niepożądane?
Nie każdy doświadcza działań niepożądanych; niektóre z częstszych działań niepożądanych naltreksonu to:

 • nudności
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • zmęczenie
 • bezsenność
 • niepokój
 • senność.

Działania niepożądane często ustępują po pewnym czasie; do każdego nowego leku trzeba się przyzwyczaić.