Organizacje partnerskie:
Partner organisation logos
Program finansowany dotacją edukacyjną od firmy RB Pharmaceuticals Ltd, spółka zależna Indivior PLC

Terapia podtrzymująca

Heroin user interested in maintenance therapy treatment

Co
Leki opioidowe, takie jak metadon lub buprenorfina są zwykle podawane codziennie tak długo, jak trzeba, w celu tłumienia głodu narkotykowego i zminimalizowania objawów odstawienia po przyjęciu każdej dawki przez okres od 24 godzin (metadon) do 3 dni (buprenorfina), zależnie od dawki.

Kto
Osoby pragnące odzyskać kontrolę nad życiem, poprawić stan zdrowia oraz poczynić kroki w kierunku długoterminowego uwolnienia od nałogu i poprawy jakości życia.

Zalety
Życie wolne od głodu narkotykowego, skoncentrowane na rodzinie, pracy i rehabilitacji, przy codziennym lub nawet rzadszym przyjmowaniu leku, zależnie od wybranego leczenia, z możliwością przyjmowania leków w domu po ustabilizowaniu stanu, w zależności od wybranego leku.

Wady
Zależnie od wybranej terapii – patrz sekcje dotyczące buprenorfiny, buprenorfiny/naloksonu, kodeiny, diamorfiny, levometadonu, metadonu, wolno uwalnianej morfiny doustnej. W niektórych krajach, pewne leki muszą być przyjmowane codziennie w obecności farmaceuty lub lekarza.

Więcej informacji
Wszystkie leki przynoszą ulgę od głodu narkotykowego oraz objawów odstawienia po przyjęciu każdej kolejnej dawki i dają szansę odzyskania kontroli nad własnym życiem i zminimalizowania ilości zażywanych narkotyków. Oraz nadzieję, że we właściwym czasie posłuży to jako solidna podstawa do osiągnięcia indywidualnych celów, w tym abstynencji.

W większości krajów terapia podtrzymująca jest zwykle prowadzona przez lekarza, w niektórch również przez farmaceutę. Jest to terapia długoterminowa, więc bardzo ważny jest dobry kontakt z personelem medycznym.

Jak to działa
Dostępne są terapie z użyciem różnych leków: buprenorfiny, buprenorfiny/naloksonu, kodeiny, diamorfiny, levometadonu, metadonu and wolno uwalnianej morfiny doustnej, choć nie wszystkie z nich są dostępne we wszystkich krajach. Przy odpowiednich dawkach wszystkie z nich wpływają na organizm tak jak popularne opioidy, reagując z receptorami w mózgu i zmniejszając głód narkotykowy i objawy odstawienia. W niektórych krajach w leczeniu uzależnienia od heroiny/opioidów używa się również heroiny i morfiny.

Różnica polega na braku uczucia euforii wywoływanej przez heroinę. Efekty terapii podtrzymującej trwają dłużej, leki mogą być więc przyjmowane raz dziennie lub nawet rzadziej w przypadku buprenorfiny lub buprenorfiny/naloksonu, przywracając kontrolę nad życiem, które nie musi obracać się wokół poszukiwania kolejnej dawki narkotyku...

Co również ważne, ponieważ leczenie pozwala zredukować/przerwać dożylne stosowanie substancji uzależniających, zmniejsza się ryzyko częstych problemów zdrowotnych związanych z zażywaniem narkotyków. Bez względu na lek stosowany w terapii podtrzymującej, pacjentom poddającym się leczeniu znacznie rzadziej grozi śmierć w porównaniu z osobami nieleczonymi. Są również znacznie mniej zagrożeni zarażeniem wirusem HIV, wirusem zapalenia wątroby typu C lub wystąpieniem innych problemów związanych z dożylnym przyjmowaniem substancji uzależniających, takich jak owrzodzenia lub uszkodzenie ścian naczyń krwionośnych. Co również ważne, ponieważ leczenie pozwala zredukować/przerwać dożylne stosowanie substancji uzależniających, zmniejsza się ryzyko częstych problemów zdrowotnych związanych z zażywaniem narkotyków. Bez względu na lek stosowany w terapii podtrzymującej, pacjentom poddającym się leczeniu znacznie rzadziej grozi śmierć w porównaniu z osobami nieleczonymi. Są również znacznie mniej zagrożeni zarażeniem wirusem HIV, wirusem zapalenia wątroby typu C lub wystąpieniem innych problemów związanych z dożylnym przyjmowaniem substancji uzależniających, takich jak owrzodzenia lub uszkodzenie ścian naczyń krwionośnych.