Organizacje partnerskie:
Partner organisation logos
Program finansowany dotacją edukacyjną od firmy RB Pharmaceuticals Ltd, spółka zależna Indivior PLC

Prawo do leczenia

Wybór lekarza

W wielu krajach leczenie można rozpocząć dzięki pomocy lekarza pierwszego kontaktu, podczas gdy np. w Hiszpanii, konieczna jest wizyta w klinice specjalizującej się w leczeniu uzależnień, a w Portugalii lekarz pierwszego kontaktu musi skierować pacjenta do takiej kliniki. Z kolei np. w Wielkiej Brytanii i Francji można zwrócić się o pomoc do dowolnego lekarza pierwszego kontaktu, w niektórych krajach uzależnienie od opioidów może być leczone wyłącznie przez lekarzy, którzy ukończyli dodatkowe szkolenia. Oznacza to, że w takich krajach, np. w Niemczech, nie każdy lekarz będzie miał prawo poprowadzić leczenie.

Relacje z lekarzem i pozostałym personelem medycznym

Choć Twój lekarz jest jedyną osobą upoważnioną do zadecydowania o odpowiedniej metodzie leczenia, dobry lekarz omówi z Tobą dostępne opcje i wspólne z Tobą podejmie decyzję. Jeśli nie obawiasz się przedstawić swojego punktu widzenia w szczerej rozmowie z lekarzem, masz znacznie większą szansę na to, że wybrane rozwiązanie będzie dla Ciebie odpowiednie.

Leczenie w danej klinice czy przychodni zwykle odbywa się pod nadzorem jednego lekarza. W zależności od programu leczenia terapia może też obejmować wizyty u pielęgniarek, doradców i innych pracowników służby zdrowia. Z niektórymi członkami personelu medycznego możesz widywać się nawet częściej niż ze swoim lekarzem.

Tak, jak w przypadku lekarza, możesz miec również częsty kontakt z pozostałym personelem medycznym, warto więc dbać o dobre i szczere relacje rónież z nim. W prawie wszystkich krajach lekarze, farmaceuci i inni pracownicy służby zdrowia są w świetle prawa zobowiązani do ochrony Twojej prywatności, powierzane im informacje są więc traktowane jako poufne.

Co lekarz może Ci przepisać

W większości krajów lekarze leczący osoby uzależnione od opioidów mogą przepisywać wyłącznie leki zatwierdzone do takiego użytku. Więcej informacji na temat leków dostępnych w Twoim kraju możesz znaleźć w tabeli dostępności leczenia. W zależności od Twojego miejsca zamieszkania, lekarze mogą być zmuszeni do przepisywania określonych leków w pierwszej kolejności (tzw. leczenie pierwszego rzutu) zanim spróbują leczenia innym lekiem.

W niektórych krajach, np. we Francji lub Portugalii, lekarze mogą przepisywać dowolne z dostępnych leków. W takim wypadku lekarz może mieć możliwość przepisania leku, który nie jest oficjalnie wymieniony jako lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów. Leki takie mogą nie być jednak refundowane, a ich koszt może obciążyć Cię bezpośrednio.

Odbiór leków

W zależności od uzgodnionej z lekarzem metody leczenia, konieczne może być przyjmowanie leków w klinice lub, jak w niektórych krajach ich odbiór w aptece. Zwykle pacjent może korzystać z wybranej przez siebie apteki, lecz np. we Francji, Niemczech i niektórych innych krajach to lekarz wyznacza właściwą aptekę. Najlepiej poprosić lekarza, aby z wyprzedzeniem skontaktował się z apteką i upewnił się, że lek zostanie prawidłowo wydany. Ilość otrzymywanego leku będzie zależeć od prawa obowiązującego w danym kraju oraz od wybranej metody leczenia.

W większości krajów personel medyczny jest zobowiązany do ochrony Twojej prywatności podczas wydawania leku. Nie powinien np. zdradzać nazwy leku innym klientom i nie powinien pytać Cię o poufne dane, jeśli ktoś może je usłyszeć.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat swoich praw i obowiązków w ramach leczenia, możesz skontaktować się z jedną z organizacji zrzeszających pacjentów lub osoby uzależnione działających w Twoim kraju.