Organizacje partnerskie:
Partner organisation logos
Program finansowany dotacją edukacyjną od firmy RB Pharmaceuticals Ltd, spółka zależna Indivior PLC

Najlepsze efekty leczenia

Man thinking about his heroin treatment goals

Jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie najlepszych efektów leczenia jest wyznaczenie właściwych celów. Możesz tego dokonać samodzielnie lub z pomocą lekarza lub doradcy. Tak czy inaczej, należy przedstawić swoje cele lekarzowi, aby był w stanie pomóc w ich osiągnięciu.

Aby ponownie przeczytać niniejsze porady w przyszłości lub przekazać je znajomemu, wydrukuj tę stronę.

Bądź szczery/szczera w rozmowach ze swoim lekarzem – warto dbać o dobry kontakt. Szczerość pozwoli lekarzowi Ci zaufać. Zaufanie działa w obu kierunkach. Gdy lekarz zaufa Tobie, Tobie również będzie łatwiej mu zaufać.

Poszukuj dostępu do informacji – aby odzyskać kontrolę nad własnym ciałem, musisz rozumieć, co się z nim dzieje oraz jakie opcje leczenia są dla Ciebie dostępne. Nie bój się zadawać pytań.

Nie bądź zbyt ambitny/ambitna – być może planujesz znaczną poprawę w stosunku do Twojej obecnej sytuacji, ale spróbuj podzielić ten proces na drobne cele, które są realistyczne i mogą zostać osiągnięte. Ustanowienie zbyt ambitnych celów może zagrozić skuteczności leczenia, jeśli nie uda się zrealizować któregoś z nich. Choć niektóre problemy trzeba rozwiązać szybko, nie należy spieszyć się i próbować naprawić wszystkiego jednocześnie.

Wyznacz daty, przed których upływem planujesz zrealizować poszczególne cele. Dobrze jest zachować drobny margines błędu, ale przynajmniej będą one stanowiły wyraźny punkt, do którego należy dążyć.

Zapisuj swoje cele, aby w razie potrzeby móc je przeglądać (niektórzy prowadzą dziennik lub pamiętnik) lub zasięgnąć porady.

Rozpocznij od drobnych rzeczy, zanim spróbujesz rozwiązać największe problemy. Poradzenie sobie z mniejszymi sprawami da Ci pewność siebie potrzebną w walce z tymi większymi.

Zachowaj cierpliwość – uzależnienie od narkotyków nie pojawiło się z dnia na dzień i nie zniknie z dnia na dzień. Rozpocząłeś/rozpoczęłaś ważną osobistą przemianę, a leczenie jest tylko jedną z jej istotnych części.

Myśl realistycznie – nie istnieje magiczne lekarstwo, postępy mogą być powolne i mogą zdarzyć się potknięcia. Najważniejsze to nie tracić z oczu swego celu i pamiętać, jak daleka droga została już pokonana.

Bądź dla siebie wyrozumiały/wyrozumiała – błędy i potknięcia są naturalną częścią tej podróży. Pacjenci są często najsurowszymi sędziami dla samych siebie, podczas gdy samoocena stanowi istotny element powrotu do zdrowia. To, że to właśnie czytasz i podejmujesz świadome decyzje samo w sobie jest już osiągnięciem. Ciesz się ze wszystkich sukcesów, bez względu na ich rozmiar, i przyznawaj się do chwil słabości.

Wszystkim się one przydarzają. Wiele osób dzieli się swoimi doświadczeniami z leczenia. Poznaj ich historie przetrwania.