Organizacje partnerskie:
Partner organisation logos
Program finansowany dotacją edukacyjną od firmy RB Pharmaceuticals Ltd, spółka zależna Indivior PLC

Rozmowa motywacyjna


Rozmowa motywacyjna jest rodzajem doradztwa pomagającym pacjentom nabrać motywacji poprzez wyznaczanie celów, tworzenie planów i wprowadzanie zmian w zachowaniu. Od 2005 r. w programie KISS ("Samodzielne ograniczenie zażywania substancji uzależniających" – [Kompetenz im Selbstbestimmten Substanzkonsum]) technika ta jest stosowana w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W ramach programu KISS specjaliści ds. uzależnień wspierają osoby starające się całkowicie zerwać z nałogiem w ograniczaniu ilości zażywanych substancji legalnych bądź nielegalnych. Podczas 12 tygodniowych sesji indywidualnych lub grupowych poruszane są takie kwestie, jak prowadzenie dziennika uzależnienia, wyznaczanie cotygodniowych celów oraz identyfikacja i radzenie sobie z sytuacjami wysokiego ryzyka. Badani wskazują, że program KISS pomaga osobom uzależnionym z powodzeniem ograniczyć ilość zażywanych substancji uzależniających oraz poprawić jakość życia. Podobne programy mogą działać również w Twoim regionie. Jeśli interesuje Cię ten rodzaj pomocy, omów to ze swoim lekarzem.

Terapia kognitywno-behawioralna


Terapia kognitywno-behawioralna (TKB) skupia się na identyfikacji indywidualnych bodźców prowadzących do zażywania narkotyków oraz nauce ich unikania. Wyposaża również pacjenta w umiejętności rozwiązywania problemów pomocne w odwyku. Badania wykazały, że TKB pomaga uzależnionym ograniczyć ilość zażywanych substancji uzależniających lub nawet osiągnąć całkowitą abstynencję. Jeśli interesuje Cię udział w TKB, omów to ze swoim lekarzem.

Leczenie objawowe

Woman interested in detox with symptomatic medication

Leczenie objawowe skupia się na walce z fizycznymi objawami odstawienia heroiny/opioidów w trakcie detoksykacji. Jest to rozwiązanie przeciwne do detoksykacji z użyciem antagonisty, której celem jest zapobieganie/minimalizowanie występowanie objawów odstawienia, a nie ich leczenie. Leczenie objawowe może być również stosowane pomocniczo podczas detoksykacji z użyciem antagonisty.

Leki
W leczeniu objawowym najczęściej stosuje się lofeksydynę i klonidynę w połączeniu z benzodiazepinami.

Czego można się spodziewać
Żaden z powyższych leków nie jest lekiem opioidowym; mogą one łagodzić objawy odstawienia, lecz nie wiążą się z receptorami opioidów w mózgu, a więc nadal można spodziewać się uczucia głodu heroinowego/opioidowego.

Porada
Pomoc i opieka psychologiczna, np. rozmowy motywacyjne lub terapia kognitywno-behawioralna) zwiększają szanse na ukończenie leczenia, a dalsza opieka psychologiczna zwiększy szansę na pozostanie w abstynencji. Nie ma jednak zbyt wielu dowodów na długoterminową skuteczność detoksykacji.

Co dalej?
Jeśli zażywasz heroinę/opioidy od dłuższego czasu, głód narkotykowy może się utrzymywać. Bardzo wiele czynników może spowodować nawrót głodu narkotykowego nawet kilka lat od ostatniego zażycia heroiny/opioidów. Jeśli uważasz, że możesz potrzebować leków, aby pozostać abstynentem, powinieneś/powinnaś to omówić ze swoim lekarzem. Lekarz może uznać za stosowne przepisanie naltreksonu, leku blokującego efekty opioidów – aby nałóg nie powrócił, lub zalecenie terapii podtrzymującej , aby wyeliminować głód narkotykowy i dać Ci czas na wprowadzenie zmian, które uważasz w swoim życiu za konieczne.

Sposoby zapobiegania nawrotom
Spotykanie się ze znajomymi, którzy również zażywają narkotyki, przechodzenie w pobliżu dawnych miejsc zażywania lub nawet znalezienie części dawnego osprzętu do zażywania narkotyków może spowodować nawrót głodu narkotykowego. Zapobieganie nawrotom często rozpoczyna się od prostych zmian eliminujących takie bodźce.

Spróbuj stworzyć listę osób, miejsc i przedmiotów związanych z niegdysiejszym zażywaniem przez Ciebie narkotyków. Następnie zastanów się, jak możesz ich unikać. Zastanów się nad usunięciem numerów swoich dilerów lub znajomych zażywających narkotyki z pamięci telefonu lub nawet nad zmianą numeru telefonu, aby uniknąć kontaktu z nimi. Każda z tych czynności to dobry początek.