Organizacje partnerskie:
Partner organisation logos
Program finansowany dotacją edukacyjną od firmy RB Pharmaceuticals Ltd, spółka zależna Indivior PLC

Rozmowa motywacyjna


Rozmowa motywacyjna jest rodzajem doradztwa pomagającym pacjentom nabrać motywacji poprzez wyznaczanie celów, tworzenie planów i wprowadzanie zmian w zachowaniu. Od 2005 r. w programie KISS ("Samodzielne ograniczenie zażywania substancji uzależniających" – [Kompetenz im Selbstbestimmten Substanzkonsum]) technika ta jest stosowana w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W ramach programu KISS specjaliści ds. uzależnień wspierają osoby starające się całkowicie zerwać z nałogiem w ograniczaniu ilości zażywanych substancji legalnych bądź nielegalnych. Podczas 12 tygodniowych sesji indywidualnych lub grupowych poruszane są takie kwestie, jak prowadzenie dziennika uzależnienia, wyznaczanie cotygodniowych celów oraz identyfikacja i radzenie sobie z sytuacjami wysokiego ryzyka. Badani wskazują, że program KISS pomaga osobom uzależnionym z powodzeniem ograniczyć ilość zażywanych substancji uzależniających oraz poprawić jakość życia. Podobne programy mogą działać również w Twoim regionie. Jeśli interesuje Cię ten rodzaj pomocy, omów to ze swoim lekarzem.

Terapia kognitywno-behawioralna


Terapia kognitywno-behawioralna (TKB) skupia się na identyfikacji indywidualnych bodźców prowadzących do zażywania narkotyków oraz nauce ich unikania. Wyposaża również pacjenta w umiejętności rozwiązywania problemów pomocne w odwyku. Badania wykazały, że TKB pomaga uzależnionym ograniczyć ilość zażywanych substancji uzależniających lub nawet osiągnąć całkowitą abstynencję. Jeśli interesuje Cię udział w TKB, omów to ze swoim lekarzem.

Leczenie niefarmakologiczne

Man interested in medication-free heroin treatment

Jeśli decydujesz się na szybkie zerwanie z nałogiem i wolisz nie przyjmować innych leków wspierających terapię, możesz wybrać ścieżkę leczenia niefarmakologicznego.

TNie zawsze wiąże się to wyłącznie z całkowitym odstawieniem substancji uzależniającej, gdyż dostępnych jest wiele opcji, które pomogą radzić sobie z efektami odstawienia i głodem narkotykowym, wspierając Cię w Twoim postanowieniu. Doradztwo ma duży wpływ na skuteczność abstynencji, a psychiatrzy stosują również wiele różnych technik terapeutycznych, takich jak rozmowy motywacyjne lub terapia kognitywno-behawioralna. Możesz również poszukać wsparcia innych uzależnionych w 12-stopniowych programach, np. w grupach Anonimowych Narkomanów. Nie musisz wybierać tylko jednej z tych opcji. Wiele osób korzysta jednocześnie z kilku źródeł pomocy.

Rehabilitacja
Jeśli masz możliwość oderwania się na jakiś czas od codziennego życia, możesz zdecydować się na pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym. Takie ośrodki oferują zwykle szansę na odzyskanie w spokoju kontroli nad swoim życiem. Z drugiej zaś strony mogą w nich obowiązywać zasady zerowej tolerancji dla jakichkolwiek substancji uzależniających, co może zniechęcać. Programy trwają od kilku miesięcy do ponad roku, czas oczekiwania na przyjęcie może być więc długie, a koszt pobytu, wysoki.

Leczenie psychosocjalne
Doradztwo nie jest zwykle oferowane jako jedyna metoda leczenia, lecz udowodniono, że ma duży wpływ na skuteczną abstynencję. W niektórych przypadkach psychiatrzy stosują również zróżnicowane techniki terapeutyczne, takie jak rozmowy motywacyjne czy terapia kognitywno-behawioralna. Mogą również zaproponować psychoanalizę lub inne klasyczne rozwiązania psychoterapeutyczne.

Detoksykacja naturalna
Osoba poddająca się detoksykacji naturalnej nie musi zmagać się z głodem narkotykowym w samotności. W zależności od ośrodka objawy odstawienia substancji uzależniającej mogą być łagodzone poprzez zastosowanie akupunktury lub masażu. Leczenie może również obejmować homeopatię, naturopatię, opiekę dietetyczną lub medycynę Dalekiego Wschodu. Metody te nie zostały dotychczas przetestowane klinicznie i nie udowodniono ich skuteczności. Badania wskazują jednak, że krótkoterminowe interwencje przynoszą zwykle gorsze efekty długoterminowe niż leczenie ciągłe.

DETOKSYKACJA NATURALNA

Homeopatia/terapia ziołowa
Zioła, ekstrakty i substancje mineralne, czasem silnie rozcieńczone, stosuje się, aby pomóc organizmowi w pozbyciu się substancji uzależniających. Efekty odstawienia są nadal odczuwalne, lecz "terapie" te podobno przyspieszają proces usuwania toksyn.

Opieka dietetyczna
Podejście dietetyczne opiera się na założeniu, że spożywanie wyłącznie owoców i warzyw oraz soków i zup spowoduje szybką i naturalna detoksykację organizmu. Ponadto stosowane są ćwiczenia i suplementy diety w celu złagodzenia nasilenia efektów odstawienia.

Naturopatia
Naturopatia stanowi rozszerzenie podejścia dietetycznego i opiera się o założenie, że ciało potrafi leczyć się samo. Osoba poddająca się leczeniu powinna mieszkać w zdrowym środowisku (otwartym, naturalnym, wspierającym), prowadzić zdrowy tryb życia (piesze wycieczki, pływanie, przebywanie na świeżym powietrzu), dobrze się odżywiać i uczęszczać na zabiegi masażu lub akupunktury.

Medycyna Dalekiego Wschodu
Terapia Dalekiego Wschodu łączy w sobie wyżej opisane metody, aby leczyć ciało, umysł i duszę. Zioła i ekstrakty są w niej stosowane w połączeniu z dietą i ćwiczeniami. Często zalecana jest joga, medytacja oraz akupunktura, a także znaczna doza introspekcji.

Porada
Gdy przestajesz zażywać heroinę/opioidy, obniża się Twój próg tolerancji. Jeśli więc znowu zaczniesz je zażywać, grozi Ci przedawkowanie. Znane są przypadki śmierci osób, które podczas leczenia niefarmakologicznego utraciły swoją tolerancję, a następnie wróciły do nałogu i zażyły dawną dawkę heroiny. Po utracie tolerancji śmiertelne mogą okazać się nawet niższe dawki. Jeśli pozostanie w abstynencji sprawia Ci problem, być może lepiej porozmawiać z lekarzem o ewentualnej terapii lekowej, czy to podtrzymującej czy też zapobiegającej powrotowi do nałogu.

Porada
Bez względu na to, którą opcję wybierzesz, zawsze najlepiej omówić wszystkie możliwości z lekarzem lub doradcą, aby dobrać leczenie najodpowiedniejsze dla Ciebie. Pamiętaj, że uzależnienie od heroiny/opioidów jest chorobą przewlekłą i nawracającą, a niepowodzenia się zdarzają, w szczególności podczas prób odstawienia opioidów bez pomocy leków. Badania wskazują wręcz, że pacjenci poddający się leczeniu farmakologicznemu znacznie częściej z powodzeniem przestają nadużywać substancji uzależniających i kontynuują leczenie.