Organizacje partnerskie:
Partner organisation logos
Program finansowany dotacją edukacyjną od firmy RB Pharmaceuticals Ltd, spółka zależna Indivior PLC

Rozmowa motywacyjna


Rozmowa motywacyjna jest rodzajem doradztwa pomagającym pacjentom nabrać motywacji poprzez wyznaczanie celów, tworzenie planów i wprowadzanie zmian w zachowaniu. Od 2005 r. w programie KISS ("Samodzielne ograniczenie zażywania substancji uzależniających" – [Kompetenz im Selbstbestimmten Substanzkonsum]) technika ta jest stosowana w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W ramach programu KISS specjaliści ds. uzależnień wspierają osoby starające się całkowicie zerwać z nałogiem w ograniczaniu ilości zażywanych substancji legalnych bądź nielegalnych. Podczas 12 tygodniowych sesji indywidualnych lub grupowych poruszane są takie kwestie, jak prowadzenie dziennika uzależnienia, wyznaczanie cotygodniowych celów oraz identyfikacja i radzenie sobie z sytuacjami wysokiego ryzyka. Badani wskazują, że program KISS pomaga osobom uzależnionym z powodzeniem ograniczyć ilość zażywanych substancji uzależniających oraz poprawić jakość życia. Podobne programy mogą działać również w Twoim regionie. Jeśli interesuje Cię ten rodzaj pomocy, omów to ze swoim lekarzem.

Terapia kognitywno-behawioralna


Terapia kognitywno-behawioralna (TKB) skupia się na identyfikacji indywidualnych bodźców prowadzących do zażywania narkotyków oraz nauce ich unikania. Wyposaża również pacjenta w umiejętności rozwiązywania problemów pomocne w odwyku. Badania wykazały, że TKB pomaga uzależnionym ograniczyć ilość zażywanych substancji uzależniających lub nawet osiągnąć całkowitą abstynencję. Jeśli interesuje Cię udział w TKB, omów to ze swoim lekarzem.

Leczenie farmakologiczne

Man in medication-assisted treatment for heroin

Jakie opcje leczenie farmakologiczne są dla mnie dostępne?

W zależności od Twoich celów i motywacji, leczenie może skupiać się albo na krótkoterminowej detoksykacji, albo na terapii podtrzymującej.

Detoksykacja to stopniowe, przeprowadzane pod nadzorem lekarza, obniżanie ilości zażywanej substancji uzależniającej aż do całkowitego zaprzestania jej zażywania, z zastosowaniem leków łagodzących objawy odstawienia i głód narkotykowy. Długoterminowe leczenie z zastosowaniem przepisywanego na receptę leku opioidowego jest często określane mianem terapii podtrzymującej. Taka terapia może pomóc zapanować nad głodem narkotykowym, oferując szansę na przeprowadzenie kompletnego leczenia i wprowadzenie zmian w życiu, które pomogą Ci całkowicie skończyć z zażywaniem opioidów w wybranym czasie i na własnych zasadach.

Która opcja jest odpowiednia dla mnie?
To zależy od tego, czego oczekujesz od leczenia.

Pragniesz krótkiej przerwy w zażywaniu substancji uzależniającej, aby zastanowić się nad przyszłością, a może chcesz spróbować szybko przejść odwyk krótkoterminowy nawet, jeśli ryzyko powrotu do nałogu w przyszłości jest wyższe? ... jeśli tak, detoksykacja może być dla Ciebie odpowiednia.

Chcesz pozostać abstynentem po zakończeniu detoksykacji i potrzebujesz pomocy, aby przestać zażywać opioidy? ... jeśli tak, lepszym rozwiązaniem może okazać się farmakologiczne zapobieganie nawrotom.

Czy chcesz przestać zażywać nielegalne substancje i pragniesz wprowadzić w swoim życiu długoterminowe zmiany, które pomogą Ci trzymać się z dala od narkotyków, jednocześnie łagodząc objawy głodu narkotykowego i odstawienia? ... jeśli tak, być może wybierzesz terapię podtrzymującą.

Czy leki wyleczą mnie z uzależnienia?
Choć leki mogą złagodzić głód narkotykowy i objawy odstawienia, nie zlikwidują Twojego uzależnienia od opioidów. Bez względu na wybrane leczenie, pokonanie nałogu zajmie trochę czasu i będzie wymagać długoterminowych zmian w zachowaniu i stylu życia.

Porada
Ponieważ leczenie farmakologiczne wymaga przyjmowania jednego lub większej liczby leków, może nie być odpowiednie dla każdego. Jeśli już przyjmujesz leki w związku z innym problemem zdrowotnym, niektóre terapie przeciwko uzależnieniu od heroiny/opioidów mogą wchodzić z nimi w interakcje, potencjalnie prowadząc do nowych problemów. Może się również zdarzyć, że wybór niektórych opcji leczenia może nie być dla Ciebie bezpieczny. Jeśli np. jesteś w ciąży lub masz określone problemy z sercem, niektóre leki mogą okazać się bezpieczniejsze od innych. Szczera rozmowa z lekarzem na temat przyjmowanych leków pomoże mu w udzieleniu Ci jak najlepszej porady. Należy również pamiętać, że po zakończeniu terapii podtrzymującej lub detoksykacji, na skutek obniżenia tolerancji, nie możesz zażywać tych samych dawek heroiny/opioidów, co przed leczeniem – ich zażywanie po detoksykacji lub terapii podtrzymującej niejednokrotnie prowadzi do przedawkowania i śmierci.

Porada
Doradztwo i inne terapie psychologiczne, jak np. rozmowy motywacyjne lub terapia kognitywno-behawioralna w połączeniu z lekami dają największą nadzieję na długoterminowy sukces. Badania wskazują wręcz, że osoby polegające wyłącznie na lekach częściej wracają do nałogu niż osoby korzystające również z pomocy psychologów.

Dodatkowych informacji na temat poszczególnych opcji może udzielić Twój lekarz.