Organizacje partnerskie:
Partner organisation logos
Program finansowany dotacją edukacyjną od firmy RB Pharmaceuticals Ltd, spółka zależna Indivior PLC

Rozmowa motywacyjna


Rozmowa motywacyjna jest rodzajem doradztwa pomagającym pacjentom nabrać motywacji poprzez wyznaczanie celów, tworzenie planów i wprowadzanie zmian w zachowaniu. Od 2005 r. w programie KISS ("Samodzielne ograniczenie zażywania substancji uzależniających" – [Kompetenz im Selbstbestimmten Substanzkonsum]) technika ta jest stosowana w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W ramach programu KISS specjaliści ds. uzależnień wspierają osoby starające się całkowicie zerwać z nałogiem w ograniczaniu ilości zażywanych substancji legalnych bądź nielegalnych. Podczas 12 tygodniowych sesji indywidualnych lub grupowych poruszane są takie kwestie, jak prowadzenie dziennika uzależnienia, wyznaczanie cotygodniowych celów oraz identyfikacja i radzenie sobie z sytuacjami wysokiego ryzyka. Badani wskazują, że program KISS pomaga osobom uzależnionym z powodzeniem ograniczyć ilość zażywanych substancji uzależniających oraz poprawić jakość życia. Podobne programy mogą działać również w Twoim regionie. Jeśli interesuje Cię ten rodzaj pomocy, omów to ze swoim lekarzem.

Terapia kognitywno-behawioralna


Terapia kognitywno-behawioralna (TKB) skupia się na identyfikacji indywidualnych bodźców prowadzących do zażywania narkotyków oraz nauce ich unikania. Wyposaża również pacjenta w umiejętności rozwiązywania problemów pomocne w odwyku. Badania wykazały, że TKB pomaga uzależnionym ograniczyć ilość zażywanych substancji uzależniających lub nawet osiągnąć całkowitą abstynencję. Jeśli interesuje Cię udział w TKB, omów to ze swoim lekarzem.

Detoksykacja z użyciem antagonisty

Man seeking agonist-assisted detox treatment information

Tymczasowe zastąpienie narkotyku lekiem opioidowym zwykle umożliwia stopniowe ograniczenie dawki, aż do zupełnego zaprzestania przyjmowania opioidów.

Ten sposób pozwala zmniejszyć objawy odstawienia i głód narkotykowy, dając organizmowi czas na przystosowanie się do malejącego poziomu opioidów. W przeciwieństwie do leczenia objawowego, które skupia się na walce z objawami w razie ich pojawiania się, detoksykacja z użyciem antagonisty ma na celu zminimalizowanie działań niepożądanych jeszcze zanim one wystąpią.

Leki
W detoksykacji z użyciem antagonisty stosuje się metadon lub buprenorfinę. Detoksykacja z użyciem buprenorfiny może zostać ukończona w ciągu 1 lub 2 tygodni. Detoksykacja z użyciem metadonu może trwać od 4 do 12 tygodni w zależności od dawki początkowej, choć różnice są znaczne.

Czego można się spodziewać
Jeśli zażywasz heroinę lub inne opioidy bez recepty, w pierwszej kolejności nastąpi zamiana substancji na buprenorfinę lub metadon, a dopiero później dawka będzie zmniejszana. Im wolniej następuje zmniejszanie dawki, tym więcej czasu ma organizm na przystosowanie się do działania bez opioidów. Jeśli jednak zażywasz heroinę/opioidy od dawna, odwrócenie trwałych zmian w mózgu może również wymagać dłuższego czasu, a dyskomfort na skutek odstawienia oraz głód narkotykowy mogą występować jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu detoksykacji. Jeśli objawy odstawienia będą zbyt silne lub stwierdzisz, że nie potrafisz jeszcze pozostać w całkowitej abstynencji, można z łatwością odwrócić proces i rozpocząć terapię podtrzymującą. Jeśli tak się stanie, nie traktuj tego jako porażki. Twój organizm może w ten sposób sygnalizować, że nie jest jeszcze gotowy na prawidłowe działanie bez opioidów, a skoro tego właśnie potrzebujesz, na tym etapie może to być najlepszym rozwiązaniem prowadzącym do wyleczenia.

Co dalej?
Istnieje bardzo wiele czynników mogących spowodować nawrót głodu narkotykowego nawet kilka lat od ostatniego zażycia heroiny/opioidów. Jeśli uważasz, że możesz potrzebować leków, aby pozostać w abstynencji, powinieneś/powinnaś to omówić ze swoim lekarzem. Lekarz może uznać za stosowne przepisanie naltreksonu, leku blokującego efekty opioidów, aby nałóg nie powrócił, lub zalecenie terapii podtrzymującej , aby wyeliminować głód narkotykowy i dać Ci czas na wprowadzenie zmian, które uważasz w swoim życiu za konieczne.

Sposoby zapobiegania nawrotom
Spotykanie się ze znajomymi, którzy również zażywają narkotyków, przechodzenie w pobliżu dawnych miejsc zażywania lub nawet znalezienie części dawnego osprzętu do zażywania narkotyków może spowodować nawrót głodu narkotykowego. Zapobieganie nawrotom często rozpoczyna się od prostych zmian eliminujących takie bodźce.

Spróbuj stworzyć listę osób, miejsc i przedmiotów związanych z niegdysiejszym zażywaniem przez Ciebie narkotyków. Następnie zastanów się, jak możesz ich unikać. Zastanów się nad usunięciem numerów swoich dilerów lub znajomych zażywających narkotyki z pamięci telefonu lub nawet nad zmianą numeru telefonu, aby uniknąć kontaktu z nimi. Każda z tych czynności to dobry początek.

Porada
Pomoc i opieka psychologiczna, np. Rozmowa motywacyjna lub terapia kognitywno-behawioralna zwiększają szanse na ukończenie leczenia, a dalsza opieka psychologiczna zwiększy szansę na pozostanie w abstynencji. Nie ma jednak zbyt wielu dowodów na długoterminową skuteczność detoksykacji.