Organizacje partnerskie:
Partner organisation logos
Program finansowany dotacją edukacyjną od firmy RB Pharmaceuticals Ltd, spółka zależna Indivior PLC

Rozmowa motywacyjna


Rozmowa motywacyjna jest rodzajem doradztwa pomagającym pacjentom nabrać motywacji poprzez wyznaczanie celów, tworzenie planów i wprowadzanie zmian w zachowaniu. Od 2005 r. w programie KISS ("Samodzielne ograniczenie zażywania substancji uzależniających" – [Kompetenz im Selbstbestimmten Substanzkonsum]) technika ta jest stosowana w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W ramach programu KISS specjaliści ds. uzależnień wspierają osoby starające się całkowicie zerwać z nałogiem w ograniczaniu ilości zażywanych substancji legalnych bądź nielegalnych. Podczas 12 tygodniowych sesji indywidualnych lub grupowych poruszane są takie kwestie, jak prowadzenie dziennika uzależnienia, wyznaczanie cotygodniowych celów oraz identyfikacja i radzenie sobie z sytuacjami wysokiego ryzyka. Badani wskazują, że program KISS pomaga osobom uzależnionym z powodzeniem ograniczyć ilość zażywanych substancji uzależniających oraz poprawić jakość życia. Podobne programy mogą działać również w Twoim regionie. Jeśli interesuje Cię ten rodzaj pomocy, omów to ze swoim lekarzem.

Terapia kognitywno-behawioralna


Terapia kognitywno-behawioralna (TKB) skupia się na identyfikacji indywidualnych bodźców prowadzących do zażywania narkotyków oraz nauce ich unikania. Wyposaża również pacjenta w umiejętności rozwiązywania problemów pomocne w odwyku. Badania wykazały, że TKB pomaga uzależnionym ograniczyć ilość zażywanych substancji uzależniających lub nawet osiągnąć całkowitą abstynencję. Jeśli interesuje Cię udział w TKB, omów to ze swoim lekarzem.

Detoksykacja krótkoterminowa

Couple interested in heroin detox

Co
Zwykle (3–8 dniowe) odstawienie substancji uzależniającej w ośrodku lub domu pacjenta prowadzące od regularnego zażywania substancji do całkowitego zaprzestania, z pomocą leków.

Kto

Ludzie pragnący przerwy od narkotyków lub szukający szybkiego rozwiązania.

Zalety

Krótki czas terapii, szybkie rezultaty.

Wady

Dyskomfort, zwiększone ryzyko przedawkowania po powrocie do nałogu i niewiele dowodów na długoterminowe korzyści i sukces (patrz niżej).

Więcej informacji
Detoksykacja (detoks) jest wyjątkowo dobrym wyjściem, jeśli pragniesz uwolnić się od narkotyków na krótki czas. Musisz jednak liczyć się z nieprzyjemnymi objawami odstawienia i głodu narkotykowego. Ich rodzaj i nasilenie różnią się w zależności od wybranego typu detoksykacji.


Więcej informacji

  • Detoks z użyciem antagonisty polega na stopniowym zmniejszaniu dawki przyjmowanego opioidu w celu zminimalizowania objawów odstawienia i głodu narkotykowego.
  • Leczenie objawowe może złagodzić niektóre z efektów odstawienia, jeśli chcesz uniknąć przyjmowania opioidów, lecz prawdopodobnie nadal odczuwalny będzie głód narkotykowy.

Wsparcie psychosocjalne w połączeniu z lekami znacznie zwiększa szanse na ukończenie leczenia. Badania wskazują również, że pacjenci korzystający z pomocy doradców i psychologów (np. w postaci rozmowy motywacyjne lub terapia kognitywno-behawioralna) częściej prawidłowo stosują się do zaleceń i rzadziej zażywają heroinę/opioidy.

Korzyści długoterminowe
Niewiele jest dowodów wskazujących na długoterminową skuteczność krótkotrwałych terapii detoksykacyjnych. Uzależnienie od heroiny/opioidów jest chorobą przewlekłą i nawracającą, a leczenie wymaga więcej niż tylko usunięcia narkotyków z organizmu. Należy również pamiętać, że po zakończeniu terapii podtrzymującej lub detoksykacji na skutek obniżenia tolerancji nie można zażywać tych samych dawek heroiny/opioidów, co przed leczeniem – zażywanie po detoksykacji lub terapii podtrzymującej niejednokrotnie prowadzi do przedawkowania i śmierci.

Przebieg leczenia
Choć może być bardzo nieprzyjemna, detoksykacja nie zagraża życiu. Dostępne są leki pozwalające złagodzić niektóre z objawów, np. odwodnienie, wymioty, biegunkę, bezsenność, dolegliwości bólowe, utratę apetytu, głód narkotykowy, depresję, napady paniki, potliwość, łzawienie, niepokój i wyczerpanie. Objawy są zwykle najsilniejsze tuż po rozpoczęciu leczenia i ustępują po ok. tygodniu.