Organizacje partnerskie:
Partner organisation logos
Program finansowany dotacją edukacyjną od firmy RB Pharmaceuticals Ltd, spółka zależna Indivior PLC

Buprenorfina

Heroin user interested in buprenorphine treatment

Buprenorfina jest opioidowym lekiem o długotrwałym działaniu, stosowanym w Europie w ramach leczenia uzależnień od heroiny/opioidów od 1996 r.

Przyjmowanie buprenorfiny
Tabletki buprenorfiny są dostępne w dawkach 0,4 mg, 2 mg i 8 mg oraz są stosowane podjęzykowo. Dawki terapeutyczne buprenorfiny wahają się zwykle od 12 mg do 16 mg, choć niektóre osoby mogą wymagać dawek niższych lub wyższych. Stabilną dawkę buprenorfiny można zwykle osiągnąć w ciągu 1–3 dni.

Jakie mogą być zalety lub wady leku?
Buprenorfina jest skuteczna i może być bezpiecznie przyjmowana przez dłuższy czas. Odpowiednia dawka leku powinna wyeliminować objawy odstawienia i zmniejszyć uczucie głodu heroinowego/opioidowego.

 • Niektórym odpowiada fakt, że buprenorfinę można w razie potrzeby bez większych problemów zastąpić inną terapią lub całkowicie odstawić. Z drugiej jednak strony przestrzeganie zaleceń może być trudniejsze, ponieważ stosunkowo łatwo można pominąć dawkę leku.
 • Choć początkowe leczenie zawsze polega na codziennym podawaniu leku, niektóre osoby stwierdzają, że czują się komfortowo, przyjmując podwójną lub potrójną dawkę leku co dwa lub co trzy dni. Lekarz może nie mieć możliwości zastosowania takiego rozwiązania, jeśli Twoja dzienna dawka jest zbyt wysoka i doszłoby do przekroczenia dopuszczalnej dziennej dawki leku.
 • Jeśli nie przyjmujesz innych leków, przedawkowanie buprenorfiny jest mało prawdopodobne dzięki jej wyjątkowym właściwościom chemicznym. Tak jak w przypadku metadonu, zdarzały się jednak przypadki śmierci pacjentów na skutek przyjmowania buprenorfiny i benzodiazepin niezgodnie z zaleceniami, w szczególności w przypadku jednoczesnego niewłaściwego stosowania (np. wstrzykiwania).
 • Choć dowody wskazują, że buprenorfina ma mniejszy wpływ na jasność umysłu niż inne opioidy, niektórzy pacjenci mogą znaleźć w tej jasności komfort.
 • Buprenorfina stosowana dożylnie może wywołać stan euforii, a co za tym idzie posiada wartość na ulicy, co może stanowić pokusę do jej nadużywania i/lub sprzedaży.
 • Tabletka podjęzykowa rozpuszcza się ok. 5–10 minut i ma gorzki smak.
 • Buprenorfina może wchodzić w interakcję z innymi lekami, wywołując działania niepożądane, więc w razie przyjmowania innych leków należy omówić leczenie z lekarzem (np. w razie przyjmowania niektórych leków antyretrowirusowych w leczeniu zakażenia wirusem HIV), choć lekarz powinien sam zauważyć skutki interakcji i odpowiednio dopasować dawkę.

Mity
Istnieje wiele mitów dotyczących poszczególnych form leczenia i niezmiernie ważne jest oddzielenie faktów od fikcji. Oto kilka popularnych mitów na temat buprenorfiny, z którymi można się spotkać.

 • "Nie możesz przyjmować leku, jeśli jesteś osobą silnie uzależnioną". Dowody wskazują, że ani to, od jak dawna zażywasz heroinę, ani to, ile jej zażywasz, nie ma wpływu na skuteczność leczenia buprenorfiną. Tak długo, jak przyjmowana jest zalecana dawka, lek ten tak samo dobrze jak inne ogranicza głód narkotykowy i objawy odstawienia.
 • "Objawy wymuszonego odstawienia mogą się utrzymywać przez kilka tygodni." Rzadkie przypadki wystąpienia nasilonych objawów wymuszonego odstawienia zwykle występują wyłącznie wówczas, gdy tabletki są przyjmowane jeszcze przed wystąpieniem objawów łagodnego lub umiarkowanego odstawienia. Jeśli się tak zdarzy, objawy powinny ustąpić w ciągu godzin, a nie tygodni, pod warunkiem powstrzymania się od zażycia narkotyku i powinny znaczne złagodnieć po przyjęciu kolejnej dawki buprenorfiny. Lekarz może również przepisać leki łagodzące objawy oraz pomagające uniknąć zażywania narkotyków w międzyczasie. Utrzymujące się i pogarszające się objawy odstawienia prawie na pewno oznaczają, że przyjmowana dawka buprenorfiny jest niewystarczająca i muszą zostać zgłoszone lekarzowi.

Czy występują działania niepożądane?
Nie każdy doświadcza działań niepożądanych; niektóre z częstszych działań niepożądanych buprenorfiny to:

 • pocenie się
 • nudności
 • zatwardzenie
 • łagodne odurzenie
 • ból mięśni i stawów
 • zatrzymanie płynów
 • bóle głowy
 • bezsenność.

Działania niepożądane często ustępują po pewnym czasie; do każdego nowego leku trzeba się przyzwyczaić.

Wznawiasz leczenie?
Jeśli leczyłeś/leczyłaś się już buprenorfiną lub buprenorfiną/naloksonem, ale wystąpiły trudności, poinformuj o tym swojego lekarza. Być może przyjmowana wtedy dawka była zbyt niska lub nie jest to dla Ciebie odpowiedni lek.