Organizacje partnerskie:
Partner organisation logos
Program finansowany dotacją edukacyjną od firmy RB Pharmaceuticals Ltd, spółka zależna Indivior PLC

Moje Leczenie Mój Wybór – informacje

Nasz cel
Moje Leczenie Mój Wybór to efekt współpracy pomiędzy kilkoma grupami wsparcia i organizacjami terapeutycznymi, którego celem jest dostarczanie rzetelnych informacji na temat uzależnienia od heroiny i opioidów. Naszym celem jest uzbrojenie Was i Waszych rodzin w wiedzę na temat dostępnych metod leczenia i grup wsparcia na. Umożliwi to podjęcie decyzji najlepiej odpowiadających Waszym potrzebom.
  
Kim jesteśmy
Program Moje Leczenie Mój Wybór został opracowany przez PCM Scientific, przedsiębiorstwo edukacji medycznej, we współpracy z APDO, ASUD oraz JES, przy poparciu CASO i FeDerSerD. Przeprowadzenie kampanii było możliwe dzięki dotacji od firmy RB Pharmaceuticals Ltd, spółka zależna Indivior PLC, która nie brała udziału w tworzeniu materiałów edukacyjnych, a jedynie zweryfikowała ich dokładność pod względem naukowym.

Nasi partnerzy

 • APDO drug-user group

  APDO(Asociación de Pacientes Dependientes a Opiáceos) jest organizacją publiczną bez powiązań religijnych lub rządowych, oferującą wsparcie osobom uzależnionym od opioidów oraz ich rodzinom. Przyczynia się do poprawy standardu opieki nad pacjentami oraz poprawy jakości życia osób uzależnionych od opioidów.

 • ASUD drug-user group

  ASUD(Auto Support des Usagers de Drogues) jest stowarzyszeniem osób obecnie i dawniej uzależnionych od narkotyków, którego celem jest reprezentowanie potrzeb i interesów osób uzależnionych na terenie Francji. Stowarzyszenie promuje prawa osób uzależnionych od narkotyków oraz osób leczących się z uzależnienia oraz walczy o zaprzestanie stygmatyzacji osób uzależnionych we Francji.

 • JES drug-user group

  JES(JES Bundesverband) jest ogólnokrajową niemiecką siecią zrzeszającą narkomanów, osoby dawniej uzależnione oraz pacjentów poddających się leczeniu uzależnienia od opiatów. Organizacja postrzega siebie jako przedstawiciela interesów osób uzależnionych, dawniej uzależnionych lub poddających się leczeniu uzależniania. proLarproLAR jest norweskim narodowym stowarzyszeniem osób poddających się leczeniu substytucyjnemu. W 2004 r. osoby uzależnione od narkotyków uzyskały w Norwegii prawa na równi z innymi grupami pacjentów.

W partnerów z krajów

 • Brugerforeningen drug-user group

  Brugerforeningen jest duńskim stowarzyszeniem osób uzależnionych od narkotyków. W listopadzie 2011 r. organizacja świętowała 18. urodziny.

 • CASO drug-user group

  CASO(Consumidores Associados Sobrevivem Organizados) jest pierwszym, powstałym w maju 2007 r., stowarzyszeniem osób obecnie i dawniej uzależnionych od narkotyków w Portugalii. Organizacja powstała dzięki wysiłkom i zaangażowaniu grupy osób walczących ze stygmatyzacją i uprzedzeniami w stosunku do osób uzależnionych od narkotyków. Organizacja jest wyjątkowo przygotowana do rozwiązywania problemów osób uzależnionych. Celem CASO jest promocja opieki zdrowotnej, praw i godności osób uzależnionych od narkotyków.

 • FeDerSerD drug-user group

  FeDerSerD(Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze) jest włoską państwową siecią klinik leczenia uzależnień oraz specjalistów medycznych, którzy z nimi współpracują. Powstała w 2001 r. organizacja obejmuje ponad 1300 klinik i organizacji opieki zdrowotnej na terenie całych Włoch. Jej celem jest poprawa standardów leczenia pacjentów w oparciu o najnowsze dostępne wyniki badań naukowych.

 • Jump 93

  Jump'93Stowarzyszenie JUMP'93 jest polską organizacją powołaną przez pacjentów leczonych przy pomocy leków substytucyjnych i skierowaną dla pacjentów substytucyjnych. Przede wszystkim zależy nam na poprawie warunków leczenia i jego dostępności dla wszystkich potrzebujących.

 • proLar drug-user group

  proLar jest organizacją stworzoną następnie w 2007 r. przez osoby poddające się leczeniu substytucyjnemu. Celem organizacji jest poprawa standardów leczenia, walka ze stygmatyzacją i poprawa jakości życia osób poddających się leczeniu substytucyjnemu i ich bliskich.